Publicatii in extenso

Articole publicate

 1. G. Ionescu, C. Mircioiu, A. Andercou, O. Pereni, T. Scridon, A. E. Nicolau (1980). Cancerul esocardiotuberozitar. Chirurgia, 75:361-365.
 2. M. Soare, I. Vintilă, I. Tiron, V. Serbănescu, E. Nicolau, A. Vâlceanu (1986). Controversies on the emergency treatment of upper digestive hemorhagies in portal hypertention in cirrotic patients. Rev Chir Oncol Radiol Orl Ofta Stomatol Chir: 35 (1): 51-58.
 3. A. E. Nicolau, D. Venter, R. Mehic, G. Ionescu (1995). Difficulties and benefits of the laparoscopic cholecystectomy. În “European I. H. P. B. A. Congress Athens ’95”, sub red. L. Papastamatiou, Monduzzi Editore, Bologna, pag: 341.
 4. A. E. Nicolau, D. Venter, R. Mehic (1996). Colecistectomia laparoscopică. Variantă tehnică. Rom J Gastroent 5, supliment 1:37-41.
 5. A. E. Nicolau, G. Ionescu, R. Mehic, et al (1999). Sutura laparoscopică a ulcerului duodenal perforat. Studiu preliminar. Chirurgia, 94:211-216.
 6. A. E. Nicolau, G. Ionescu, R. Mehic, A. Spătaru (2001). Laparoscopia diagnostică şi terapeutică în traumatismele abdominale. Studiu preliminar pe 37 de cazuri. Chirurgia, 96:534-545.
 7. A. E. Nicolau, G. Ionescu, M. Ciurel (2002). 40 de ani de la primele laparoscopii diagonstice în abdomnul acut chirurgical în România. Chirurgia, 97:9-10.
 8. A. E. Nicolau (2002). Jejunostomia minima cu cateter. Revista Română de Anestezie şi Terapie Intensiva, 10 (CD 003).
 9. A. E. Nicolau, G. Ionescu, F. Iordache, R. Mehic (2002). Sutura laparoscopică sau sutura deschisă în ulcerul duodenal recent perforat la tineri. Chirurgia, 97:305-311.
 10. A. E. Nicolau, M. Beuran, V. Veste et al (2003). Jejunostomia laparoscopica. Indicatii si tehnica. Chirurgia, 98:275-281.
 11. A. E. Nicolau (2003). Curs European de Chirurgie Laparoscopicǎ (recenzie). Chirurgia 98:595-596.
 12. Bolog N., Popiel A, Oancea I, Mangrǎu A, Beuran M, Nicolau A. E. (2003). Multi-detector row spiral CT (MDCT) in bowel related non-traumatic abdominal emergencies. Rom J Gastroenterol 12:319-324.
 13. Bolog N., Constantinescu G., Oancea I., Beuran M., Albu Ruxandra, Nicolau A. E. (2004). Magnetic resonance imaging of bile and pancreatic ducts. Rom J Gastroent, 13:91-97.
 14. A. E. Nicolau, V. Merlan, A. I. Bucur, M. Beuran, V. Veste (2004) Modificări ale patologiei chirurgicale în ultimul deceniu. Studiu comparativ 1993 vs 2003. Rev Med Chir Soc Med Iaşi, supliment 1, 108:1215-21.
 15. A. E. Nicolau, Irina Grecu, V. Veste, et al. (2005) Jejunostomia cu tub de politen (“a la Witzel”) versus jejunostomia minimă cu cateter la pacienţii chirurgicali subnutriţi. Studiu prospectiv randomizat. Chirurgia, 100:573-582.
 16. A. E. Nicolau, R. Tutuianu, V. Veste et al (2006). Perfotaţie intestinală prin fractură de bazin diagnosticată laparoscopic. Chirurgia, 101:423-428.
 17. A. E. Nicolau, IrinaGrecu, V. Merlan, et al (2006). Nutritia enterala postoperatorie precoce în fistulele gastrointestinale postoperatorii abordate chirurgical. Revista Română de Nutriţie Clinică, 4:330-338.
 18. I. Grecu, A. E. Nicolau, V. Merlan, IGrinţescu (2007). Multimodal analgesia after laparoscopic cholecystectomy: 9AP6-8 European Journal of Anaesthesiology
 19. A. E. Nicolau, V. Merlan, R. Ciupan, (2008). Nutriţie enterală postoperatorie precoce la un politraumatism cu perforaţieduodenală tardivă. Prezentare de caz. Chirurgia 103:117-121.
 20. I. Grecu, A. E. Nicolau, D. Ologoiu, (2008). Diclophenac/orphenadrine decreases tramadol consumption and incidence of nausea and vomiting (PONV) after laparoscopic cholecystectomy. European Journal of Anaesthesiology
 21. A. E. Nicolau (2008). Dimitrie Cantemir în istoria chirurgiei: prima descriere a căii transperitoneale în cura herniilor. Chirurgia 103:263-269.
 22. A. E. Nicolau. (2008). Sutura laparoscopică a ulcerului perforat Chirurgia 103:447-451.
 23. A. E. Nicolau, V. Merlan, I. Grecu, (2008) Analgezia multimodală în colecistectomia laparoscopică electivă. Studiu prospectiv randomizat dublu-orb. Chirurgia, 103:551-555
 24. A. E. Nicolau, V. Merlan, V. Veste, (2008). Laparoscopic suture repair of perforated duodenal peptic ulcer for patients without risk factors. Chirurgia 103:629-633.
 25. A. E. Nicolau, I. Gheju, B. Micu, et al (2009). Laparoscopic repair of a post-traumatic diaphragmatic hernia: a case report. Chirurgia, 104:337-341
 26. A. E. Nicolau, A. Lobonţiu, G. Constantinescu (2009). Fundoplicatura endoluminala (FEL) cu Esophyx2 în terapia bolii de reflux esofagian (BRGE). Chirurgia, 104:381-387.
 27. A. E. Nicolau (2009). Demetrius Cantemir: The First Account of Transabodominal Approach to Repair Groin Hernia. Acta Chir Belg, 109:1-5.
 28. Grecu I, Nicolau A. E., O. Ljungquist (2008). Protocolul de recuperare rapidă în chirurgia colorectală majoră. Revista Română de Nutriţie Clinică, 3:134-143.
 29. Grecu I, Nicolau AE, Ologoiu D I. (2009)Diclophenac/orphenadrine decreases tramadol consumption and incidence of nausea and vomiting (PONV) after laparoscopic cholecystectomy. J Rom Anest Terap Int; 16:23-27.
 30. A. E. Nicolau, G. Dinescu (2009). Pregătirea mecanică a colonului: o dogmă contestată. Revista Română de Nutriţie Clinică, 3:184-189.
 31. A. E. Nicolau (2010). Tehnica fundoplicaturii parţiale posterioare Toupet modificată. Chirurgia, 105:235-240.
 32. A. Spătariu, A. E. Nicolau, M. Beuran, (2010). Conversia în colecistita acută abordată laparoscopic. Chirurgia, 105 (4): 469-472.
 33. A. E. Nicolau (2010). Tehnica abordului laparoscopic a defectelor parietale abdominale ventrale mediane. Chirurgia 105 (6): 739-744.
 34. A. E. Nicolau (2010). Sutura laparoscopică a ulcerului perforat: beneficii şi limite. Jurnalul de Chirurgie, 6 (4): 409-419.
 35. A. E. Nicolau (2011). Is laparoscopy still needed in blunt abdominal trauma?. Chirurgia 106 (1): 59-66.
 36. A. E. Nicolau (2011). Temporary loop-ileostomy for distal anastomosis protection I colorectal resections. Chirurgia, 106 (2): 227-32.
 37. A. E. Nicolau (2011). Apendicectomia laparoscopică. Chirurgia, 106 (4): 495-503
 38. A. E. Nicolau, V. Merlan, G. Dinescu, (2012). Perforaţiile organelor cavitare prin contuzie abdominală: particularităţi diagnostic şi factori prognostici de deces. Chirurgia, 107 (2): 162-168
 39. Vârcuş F, Lazar F, A. E. Nicolau, et al (2012). Tratamentul laparoscopic alulcerului duodenal perforat-studiu multicentric. Chirurgia, 107 (2): 172-177.
 40. Oprescu C, Beuran M, Nicolau A. E. et al (2012). Anastomotic dehiscence (AD) in colorectal cancer surgery: mechanical anastomosis versus manual anastomosis. Journal of Medicin and life, 5 (4): 444.
 41. Oprescu C, Beuran M, Nicolau A. E. et al (2013). Rolul suturii mecanice in terapia cancerului rectal mijlociu si inferior. Jurnalul de chirurgie (Iaşi); 9 (1): 29-34
 42. A. E. Nicolau, M. Crăciun, R. Zota, A. Kitkani (2013). Quality of life after laparoscopic fundoplication for gastroesophagian reflux desease. Preliminary Study. Chirurgia 108 (6): 788-93
 43. Nicolau AE, Lobonţiu A, Constantinoiu S (2018). New Minimally Invasive Endoscopic and Surgical Therapies for Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Chirurgia; 113 (1): 70-82
 44. Nicolau AE, Lobonţiu A (2018). Transoral Incisionless Fundoplication TIF 2. 0 with “EsophyX Z®” Device for GERD: Seven Years after Endo Lumenal Fundoplication. World’s First Case Report. Chirurgia 113 (6): 849-856
 45. Nicolau AE, Vasile R, Haiducu C. (2019). Laparoscopic Repair of Small Ventral Hernias Using the “Ventralex™ Hernia Patch”. Chirurgia; 114 (1): 95-102
 46. Nicolau AE, Craciun M, Vasile R (2019). The Role of Laparoscopy in Abdominal Trauma: A 10-Year Review. Chirurgia; 114 (3): 359-368.
 47. Nicolau AE (2021). The Emergency Hospital Bucharest to the Forefront of the Emergency Laparoscopic Surgery Development Jurnalul de Chirurgie; 17 (2): 99-106.
 48. Nicolau AE (2023). The opinions of some former surgery residents, currently working abroad, about the residency performed in Emergency Hospital Bucarest. Journal of Surgery [Jurnalul de chirurgie].; 19 (1): 36 – 46, [Article in Romanian].
 49. Nicolau AE (2023). Historical landmarks of diagnostic and therapeutic laparoscopy in general surgery in Romania. Medicine and Pharmacy Reports. 96 (3) DOI: 10. 15386/mpr-2596

Carti si capitole de carte publicate

 1. A. E. Nicolau (2003). Chirurgia miniinvazivă şi telechirurgia, în “Manual de Chirurgie”, sub red. Conf. M. Beuran., Ed. Universitară “Carol Davilla”, Buc., pag: 253-263.
 2. A. E. Nicolau (2004). Actualităţi şi perspective în chirurgia laparoscopică şi terapia prin acces minim, în “Indreptar de expertiză medicală. Medicină de asigurări”, sub red. Ioana Soare, Ed. Etna, Buc., pag: 217-224.
 3. A. E. Nicolau (2004). Chirurgie laparoscopică de urgenţă (236 pagini, 86 figuri color originale). Ed. “CNI Coresi”, Bucureşti.
 4. A. E. Nicolau, V. Merlan, V. Veste (2006). Avantajele utilizarii electrocoagularii bipolare optimizate in chirurgia deschisa si laparoscopica. In Conferinta de Inginerie Biomedicala “Ingimed 2006”, Editia a VII, volum lucrari-ISBN 10:973-8408-29-6
 5. Irina Grecu, A. E. Nicolau, Ioana Grintescu (2007). Protocolul de recuperare rapida postoperatorie in chirurgia colorectal majoră. In “Actualităţi în patologia colonului”sub redacţia M. Beuran, M. Grigorescu, O. Pascu, Editura Medicală Universitară”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, pag. 130-146.
 6. A. E. Nicolau. Noţiuni de chirurgie laparoscopică, terapie prin acces minim şi telechirurgie (2007). In “Manual de Chirurgie”, sub red. M. Beuran, I. Popescu, Editura Universitară “Carol Davilla” Bucureşti, pag. 923-946.
 7. A. E. Nicolau. Indicaţiile laparotomiei în traumatismele abdominale (2008). In “Tratat de chirurgie”, sub red. I. Popescu, Vol. VIII, Chirurgie Generală (Partea I B), Editura Academiei, Bucureşti; pag. 622-633.
 8. A. E. Nicolau, V. Merlan, B. Micu, G. Dinescu. Există concordanţă între diagnosticul preoperator, intraoperator şi histopatologic în colecistita acută? (2009). In “Actualităţi în patologia biliară”sub red. M. Beuran, M. Grigorescu, O. Pascu, Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2009; pag: 150
 9. A. E. Nicolau, V. Merlan, I. Grecu, M. Nicolau, B. Micu. Beneficiile anesteziei multimodale în colecistectomia laparoscopică electivă. Studiu dublu-orb randomizat (2009). In “Actualităţi în patologia biliară”sub red. M. Beuran, M. Grigorescu, O. Pascu, Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2009; pag. 181.
 10. A. E. Nicolau. Notiuni de chirurgie minimunvaziva (2014). In “Gastroenterologie”, coord. G. Constantinescu, Ed. Niculescu, Bucuresti 2014; pag: 467-487.
 11. A. E. Nicolau. A. Lobontiu. Terapia miniminvaziva neconventionala a BRGE (2017). In “Tratat de patologie si chirurgie esofagiana”, coordonator Prof. dr. S. Constantinoiu. Ed. Academiei Romane 2017; pag. 275-286.
 12. A. E. Nicolau, A. Lobontiu. Nonconventional minimally invasive treatmentfor gastresophageal reflux deseade (2019). In “Surgery of the Esophagus”, S. Constantinoiu, I. Cordos, C. Ciuce, V. Scripcariu eds. Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2019:pag. 282-294.
 13. A. E. Nicolau. Indicațiile laparotomiei și laparoscopiei în traumatismele abdominale In “Tratat de chirurgie”, sub red. S Constantinoiu. In curs de redactare (2023).
 14. A. E. Nicolau. Traumatismele diafragmului. În “Tratat de chirurgie”, sub red. Prof. S Constantinoiu. În curs de redactare (2023).
 15. A. E. Nicolau. Leziunile traumatice ale organelor cavitare. În “Tratat de chirurgie”, sub red. Prof. S Constantinoiu. În curs de redactare (2023).